BETALSÄTT & KÖPVILLKOR

Följande köpvillkor gäller för försäljning av mobilaccessoarer och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av Merskal of Sweden AB, organisationsnummer 556929-4373, (nedan kallat Merskal), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Merskal. Vid försäljning till konsument tillämpar Merskal de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Merskals nätbutik (www.merskal.se) kallas nedan Merskal.se. 

 

Produkter

Produkter som säljs av Merskal kan användas i Sverige och är kontrollerade så att det ej skadar din smartphone.

 

Beställning

Beställning av produkterna sker via nätbutiken Merskal.se eller via Merskals avhämtning. Vid beställning träffas avtal om köp först när Merskal bekräftat beställningen genom en faktura eller ordersedel via e-post. Merskal ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Merskal förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Merskals sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Merskal rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Merskals sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Merskal ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

 

Leveransvillkor

På merskal.se ingår alltid moms i angivet pris. Fraktkostnad tillkommer alltid vid beställning av produkter (förutom vid Hämta själv samt Fraktfritt då kunden lägger en beställning på 399 kr eller mer). Merskal levererar produkterna i samarbete med Posten. Merskal levererar till hela världen. Leveranstiden är normalt 1 till 2 arbetsdagar i Sverige och ca 2-4 arbetsdagar till resten av Europa. (OBS! under semestertider v.29-31 är leveranstiden 1-4 arbetsdagar i Sverige och 2-6 arbetsdagar till Europa) Övriga länder 4-14 dagar beroende på om produkterna finns på Merskals lager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager. Produkternas aktuella lagerstatus står angivet på Merskal.se under varje specifik produkt.

Kunden väljer mellan olika leveranssätt:

-Brev via posten eller Avhämtning i butik.

-Hämta själv innebär att kunden själv hämtar produkterna i Merskals Avhämtning i Umeå.

-Samtliga leveranser sker efter avisering via email.

-Vid hämtning av produkterna i Merskals Avhämtning skall kunden även kunna visa upp ordernummer.

Om en leveransförsening uppstår meddelas kunden via e-post eller telefonsamtal från Merskal. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen via e-post till Merskals kundtjänst. Merskal betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit.

Merskal ansvarar för risken vid transport till kunden, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transport till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Merskal.

Kunden har ansvar att anmäla eventuell transportskada till Merskals kundtjänst inom skälig tid. Merskal uppmanar kunden att anmäla skadan så snabbt som möjligt, för smidig hantering av ärendet. Kunden ansvarar för att avemballera och inspektera produkternas skick snarast efter mottagandet. Vid en transportskada skall kunden kontakta Merskals kundtjänst på support@merskal.se.
Vid transportskada får kunden ej använda produkten och kunden måste behålla produktens emballage, så att hela paketet och produkten kan besiktigas vid handläggning av skadeärende. 

 

Priser och betalning

De priser som anges på merskal.se är inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer beroende på kundens val av leveranssätt. Fraktkostnad står med i totala kostnaden för produkterna.

Kampanjerbjudanden på produkter gäller så långt lagret räcker, om inget annat anges av Merskal.

Rabattkoder kan endast användas enskilt, kan ej kombineras med varandra.

 

Betalningssäkerhet

Merskal garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på Merskal.se är säkra. Merskal erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard (i samarbete med Klarna). Vid betalning med kort skickas kunden vidare till en säker sida där kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Merskal hanterar aldrig kundens kortuppgifter.

 

Säkerhet och sekretess

All hantering av kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. I samband med kundens registrering och beställning godkänner kunden att Merskal lagrar och använder kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot kunden. Lösenord angivna av kunden sparas krypterade. Merskal dokumenterar viss kommunikation som Merskal har med kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som kunden förväntar sig av Merskal.

Merskal kommer inte att lämna ut kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.