ÅNGER, RETUR & BYTEN

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten gäller endast om produkten är i oförändrat skick men kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion. Vid nyttjande av ångerrätten har vi rätt att göra avdrag motsvarande den värdeminskning som uppstått till följd av att kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Ångerfristen börjar löpa från den dag kunden har tagit emot produkten.

Merskal betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att returnerad produkt kommit Merskal till godo. Kunden står för fraktkostnad vid retur. Fraktkostnaden dras av vid återbetalningen av köpbeloppet.

Kunden skall returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt, risken innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

OBS: Hygienartiklar såsom Bluetooth In Ears ingår ej i ångerrätten om förpackningen är bruten.

Garanti och reklamationsrätt

Merskal säljer alla produkter med 6månaders garanti. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av Merskal, varpå kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt. Produktgarantin gäller inte då Merskal ej kan hitta något fel på produkten eller då kunden har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller ej vid handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Kundens faktura eller kvittens gäller som garantibevis.

Reklamationer (frakthandling) och serviceärenden

Vid reklamationer, service- och garantiärenden skall kunden kontakta Merskal s kundtjänst via e-post: customercare@thecraaftlegacy.com

Merskal kan ej ersätta fraktkostnad om kunden har skickat en reklamation på egen hand, utan att först ta kontakt med Merskals kundtjänst. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning skall betalas av kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler. Vid reklamation skall kunden skicka produkterna till Merskal på adress:

THE CRAAFT LEGACY

Sveagatan 13
90327 Umeå

Tvister och lagval

På dessa köpvillkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer Merskal Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Vid frågor gällande Merskal köpvillkor hänvisas kunden till Merskal kundtjänst via e-post: customercare@thecraaftlegacy.com